Smittestoppende

Smittevask

VI TAR OSS AV DITT BEHOV FOR

Smittevask

Smitterenhold betyr blant annet økt vaskefrekvens hvor det er særlig viktig å inkludere alle overflater og gjenstander som ofte blir berørt av beboere, pasienter eller personell. Vi har lang erfaring og gode referanser fra smittevask, blant annet fra Blodbanken, Allergiklinikken, Oslo Universitetssykehus og ulike legekontor.

Arbeidet gjennomføres ved at alle overflater som berøres av mennesker blir vasket ned og det er spesielt viktig med en grundig vask av dørhåndtak, gelender, heisknapper, lysbrytere og postkasser. Det samme gjelder for eksempel felles avfallsrom eller sykkelboder. Etter en god vask vil de samme områdene sprayes med desinfiserende midler. Prosessen er enkel, men riktig utstyr og kompetanse er viktig for å forhindre spredning

Hos oss får du: