Leverandør av

Forbruksmateriell

VI TAR OSS AV DITT BEHOV FOR

Forbruksmateriell

Eurox Renhold tilbyr et stort spekter av forbruksmateriell for både kontor, hjem, hygiene og personlig pleie. Vi kan levere enkeltbestillinger, på faste avtaler eller som del av en helhetlig tjenestepakke. Vi skreddersyr avtalen etter våre kunders behov og ønsker, og kan håndtere alt fra inventarbeholdning, bestilling og fak- tura, slik at alt dere får all oversikt på én faktura. Med grossistpriser på alle forbruksvarer kan vi tilby våre kunder gunstige priser som er konkurransedyktige. Vi leverer gratis i arbeidstida på ukedagene.

Hos oss får du: