KOM PÅ JOBB TIL RENE LOKALER

Daglig renhold

VI TAR OSS AV DITT BEHOV FOR

Daglig renhold

Ved å investere i daglig renhold som vask av gulv, kontaktflater, kantine/kjøkken, toaletter, etterfylling av toalett artikler og tømming av søppel etc øker trivselen på arbeidsplassen. Skikkelig renhold forlenger også levetiden på gulv og inventar. I tillegg kan daglig renhold forebygge sykdom.

I tillegg til skikkelige og riktige ventilasjonssystemer er regelmessig renhold er viktig for å sikre et godt inneklima. Hele 1 av 4 arbeidstagere plages av dårlig luft på arbeidsplassen. Smuss og støv gjør kvaliteten på inneluften dårligere, og kan utløse eller forverre astma, allergier, eksem og andre overfølsomhetsreaksjoner. Samtidig er det viktig at produktene du bruker for å vaske ikke bidrar til å forverre inneluften.

For bedre inneklima bør man også unngå for høye temperaturer innendørs, fordi oppvarming av inneluft gjør støvet tørt og svevende. Husk også at det kreves oftere rengjøring ved pollensesongen og om vinteren. Daglig støvsuging med støvsuger som har HEPA filter er i slike tilfeller meget effektivt.

Vi har bred kompetanse og lang erfaring innen daglig renhold og kontorrenhold. Vi vet hvor viktig det er å komme til en ren arbeidsplass og sørger alltid for god opplæring, oppfølging og jevnlige kvalitetskontroller. Vi tilbyr skreddersydde løsning for deg som kunde og dine behov og utfordringer.

Periodisk renhold

Periodisk renhold, også kalt temporære tjenester, er tjenester som ikke utføres ved det daglige renholdet som for eksempel vask av vinduer, lister, tak, varmeovner eller lokaler/rom som ikke benyttes daglig. Periodisk renhold betyr grundig rengjøring av områder som ikke omfattes av daglig renhold.

Hva er en renholdsplan?

Som i mange andre yrker er en plan for arbeidet som skal utføres viktig å ha. En renholdsplan definerer hva som skal utføres av periodisk og daglig renhold, hvor ofte dette skal utføres og til hvilke tidspunkter oppgavene skal utføres. Ved komplekse oppdrag skal planen være en systematisk beskrivelse av renholdsarbeidet i en bygning, med angivelse av arealer, lokaler og objekter som er med i renholdet. Fordelen med en renholdsplan fra Eurox Renhold er at du får oversikt over hva som er avtalt av renholdsoppgaver og på hvilke dager og tidspunkt vi utfører renholdet på.

Hva er NS-INSTA 800:2018

NS-INSTA 800:2018 beskriver seks kvalitetsnivåer for renhold, der 0 er det laveste og 5 det høyeste. Slik fastsettes kvalitetsnivåene det er ønskelig å ligge på i ulike deler av lokalene. I hvert rom settes det egne kvalitetskrav for objektgruppene gulv, vegger, inventar og himling. Kvalitetsnivået på renholdet vurderes ved hjelp av en visuell kontroll. Da går en kontrollør gjennom de ulike objektgruppene og sjekker om renholdet svarer til fastsatt standard. Den beskriver imidlertid ikke hvordan renholdet skal utføres, bare hvordan kvaliteten på resultatet skal være.

Hos oss får du: